Działanie rozwodowe oraz orzekanie winy – pomoc adwokata

Jakikolwiek pozew o rozwód wniesiony do sądu, ma obowiązek wziąć pod uwagę wolę pozywającej osoby, czy rozwód ma nastąpić z orzeczeniem winy, czy również bez takiego rozstrzygnięcia. Dla sądu kwestia bez rozwodowa bez opiewania o winie jest prostsza, sędzia nie musi opiewać, czy, i który z partnerów jest winien rozpadu związku małżeńskiego. Anulowanie orzeczenia o winie następuje na zgodne żądanie współmałżonków.

Rozwód bez orzekania o winie ma taki skutek, jakoby żadne z małżonków nie było winne podziału związku. Dla sądu, wspólny wniosek małżonków w tej kwestii ma zakres wiążący. Takie orzeczenie bez ustalenia winy, ma jednak znaczenie co do obowiązku alimentacyjnego jednego z rozwiedzionych małżonków, gdyby znalazł się bez środków do życia. Była żona, lub mąż są zobowiązani do pomocy materialnej byłemu współmałżonkowi do pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W kwestiach sądowych na pewno pomoże profesjonalista – radca prawny Warszawa.

Środki materialne powinny zabezpieczać najważniejsze potrzeby życiowe. Po pięciu latach od orzeczenia sądu, ten obowiązek wygasa. Jak tutaj widać, rozwody bez orzeczenia o winie są prostsze i szybsze, jednak mogą też przysporzyć problemów w przyszłości.

 

Zobacz: prawnik Olsztyn.